Program och noter

Program

Välj ett enkelt program med ordningen eller ett program med detaljer och kommentarer.

Predikan, minnestal / Nachruf
På svenska – Auf deutsch

På svenska

För fulla segel försvinner du mot horisonten / Orgeltoner följer färden
Så många har du berört / och vi förundras av din gärning.

Kära församling, Mattias och Marie med Millie, Susanne och Christer med Mikael, Thomas och familjer, Joakim och Julia med Inez och Lisen, Angela och Wayne (hello Australia), kära Ursula, släkt och vänner,

Vi är här förenad i sorg om er far, svärfar, morfar, farfar, släkt och vän Wilhelm, men fram för allt i stor tacksamhet och med många fina minnen. Han kommer att saknas.

Nu vilar han efter en långa livsresa. Orgeltoner och sång följer fjärden. I himlen finns musik så klart – kanske också en himmelska kör? Wilhelm betydde mycket för er – kärlek och musik var hans drivkraft i livet.

Han kom från en musikalisk släkt – hans tyske far Georg var präst, teolog, kyrkomusiker, komponist i Sverige och Tyskland, senare ledare av Institut für Kirchenmusik i Erlangen– hans mor Malin var svenskfödd och utbildad matematiker. 

Wilhelm föddes den 27 oktober 1925 i Sandviken – och Georg Kempff skrev stolt i en minnesskrift till Nathan Söderbloms död 1931: ” På den musikaliska trettondagen i Sandviken kom på kvällen klockan nio i kyrkan dopet av min förstfödde son Wilhelm i närvaro av en talrik församling. Ärkebiskopen döpte honom. Med innerlig värme läste han Rydbergs ”Bethlehems stjärnan” Professor Walter sjöng: ”Seht was die Liebe tut ” ur Kantaten ” Ich bin ein guter Hirt ”, Bachs skönaste och innerligaste aria…..”

Ärkebiskopen Nathan Söderblom stod familjen Kempff nära och namngivare och gudfar blev farbror Wilhelm Kempff, den världsberömde pianisten.

Så började livet med sång och välsignelse och slutar nu i begravningsakten med mycket musik – Seht was die Liebe tut – Ser vad kärleken gör/Look what love can do,

Kort efter födseln fick Georg Kempff en kall till Universitetet i Erlangen i södra Tyskland och familjen flyttade dit. Georg Kempff innehade professuren i teologi och även kyrkomusiken och så småningom blev han ledare för ”Institut för Kirchenmusik”. Wilhelm fick ofta följa sin far till orgelläktaren och sjöng i akademiska kören – där grundades sin kärlek till körmusik och speciellt till Heinrich Schütz.

Som 12-åring kom Wilhelm till Stockholm dit Malin flyttade efter skilsmässan med sina fyra barn och där Wilhelm fullföljde skolgången. Han fick också sköta harmoniet vid skolandakter, och fortsatte senare i Stockholms bästa körer som t.ex. Stockholms kammarkör och även Radiokören. Här blev han också vän med Eric Ericsson, organist, dirigent och senare professor i Kungliga musikhögskolan, som var med att skapa det så kallade ”Svenska körundret.”

Och där har Wilhelm sin andel – även om han i sitt yrkesliv utbildade sig som Civilingenjör i byggnadsfrågor och jobbade hela sitt liv i Stadsbyggnadskontoret som inspektör för nya byggnader t.ex. Stockholms mässa i Älvsjö. I sin lediga tiden höll han på att skapa sitt eget körunder.

Direkt nach dem Krieg kam Wilhelm hinein in die Deutsche Gemeinde. Redan 1946 under sin studietid grundade han sångcirkel „Jugendgildechor“, där sångglada ungdomar fick tillfälle att för en stund glömma sina ofta hemska upplevelser i det totalförstörda Tyskland.  Wilhelm var en person, som lyckades att prata med alla, han hade en surround blick och kunde lyssna till olika människor i rummet samtidigt. Så det var verkligen lätt att komma i kontakt med honom, och alla fick uppleva i musiken, kören och mingel en liten ”hemkänsla” i Tyska församlingen. Inne i sina sista år var det likadant med honom – han var alltid uppmärksam, närvarande, lyssnande, intresserade, nyfiken, med öppet minne och ögon. Han tyckte om kontakt med människor i real life, även under tiden på äldreboende. Och han skrev alltid lite information och detaljer på pappret… Med musiken i centrum, där var han alltid fokuserad.

Kanske en liten historia som Joakim berättade: i hela sitt liv tyckte Wilhelm om naturen, han seglade från ungdomsåren i skärgården, där han hämtade inspiration som många många andra. Han förärvde frihetskänsla till sjöss till sina barn och barnbarn, han åkte skidor och långskridsko om vintern. Som pensionär åkte han en sköna vinterdag ensam långfjärdskridskor ute på isen vid Norrviken, kanske 14 kilometer. Men det blev beckmörkt efter en stund och Wilhelm råkade att ramla ner på isen. Ingen människor på sikt, han kunde inte röra på sig, hur skulle han klara sig? Efter en stund kom någon till undsättning och larmade räddningstjänsten. Wilhelm kördes med ambulans till Danderyds sjukhus, direkt på Akuten. Läkaren undersökte, han hade brutit lårbenet. Läkaren talade allvarligt, sade att han verkligen hade tur, förklarade operationen och hela proceduren i sjukhuset och sa till sist till Wilhelm: Har du kanske också en fråga till mig? Jo, svarade Wilhelm: Sjunger du i kör?

Wilhelm hade tur med sin familj: Han träffade Erika, även hon tyskfödd, och det blev en lång kärlekshistoria med Guldbröllop på Nämdö i 2000tal. Hon var ryggrad i Wilhelms liv, goda ande, med stort hjärta, med kunskap att jämna ut kurvorna. Familjen bodde störste delen av livet i Bromma, och så växte barnen upp där: Mattias, född 1957, Sassa, född 1959, Joakim född 1962 och Angela som fick se världens ljus 1963. Wilhelm var alltid mån om familjen, släkten, han la vikten på att barnen skaffar sig en bra utbildning. Och nära vänner, körmedlemmar, de alla var som släkt för Wilhelm – där fanns en stor krets och man kan verkligen säga att musiken skapade sammanhang, ett nätverk, en melodi och kontrapunkt, en harmoni att föra ihop.

Därför finns så mycket musik häromdagen och människor, som lyssna och sjunga, för vi vet att det finns en melodi för alla livets nyanser. (Joseph von Eichendorff: Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort – und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort)

Wilhelm blev en brobyggare: Med sin svenska och tyska uppväxt, sin förmåga och sina egenskaper kunde han förena olika traditioner och kulturer: Han var kantor och ledaren av Tyska kyrkans kör från 1946 intill 1991, det är 45 år med olika generationer av kyrkoherdar, organister, förtroendevalda. Han började under Pastor Schiebe med Jugendgildekören som blev så småningom församlingskör. De åkte till andra ställen, domkyrkor, kyrkor, grannorter, där fanns med ungdomar och skolelever och vuxna och seniorer. Han skapade kontakt med andra kyrkor här i Stockholm och gemensam med Hans-Jürgen Masuhr, som hade so mycket kunskap, var han utgivare av ”Musik i Stockholms kyrka”, som hade efter 15 år en upplaga på 15000 exemplar. Han fyllde gång på gång kyrkan med musik, i takt med bibelns och kyrkoårets förkunnelse. Ja, musik är förkunnelse med alla sinnen, emotioner och förstånd. Han spelade också orgeln, han var känt i olika församlingar.  

Som församling kan vi bara säga stort Tack för Wilhelms engagemang och gåva. Och det var berörande att se Wilhelm dirigerar delar av sin gamla kör i församlingshemmet på Ursulas 80 års dag. Jag tror, alla var gripna och rört.

Han var en stark man, också fysisk, med många krafter och talanger. Nu efter 95års tid är det tid att vila. Han kommer att blir förenad med sin fru Erika som dog 2008. I Guds händer och sin kärlek lever han kvar: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. (1, Johannes 4,16)

Amen

Auf deutsch

Für volle Segel verschwindest Du in Richtung Horizont / Orgel-Töne folgen der Reise
So viele hast du berührt / und wir staunen über deine Tat.

Liebe Gemeinde, Mattias und Marie mit Millie, Susanne und Christer mit Mikael, Thomas und Familien, Joakim und Julia mit Inez und Lisen, Angela und Wayne (Hallo Australia), liebe Ursula, Verwandte und Freunde,

Wir sind hier in Trauer um euer Vater, Schwiegervater, Großvater, Großvater, Verwandten und Freund Wilhelm vereint, aber vor allem in großer Dankbarkeit und mit vielen schönen Erinnerungen. Er wird vermisst werden.

Jetzt ruht er sich nach einer langen Lebensreise aus. Orgelklänge und Gesang folgen der Fahrt. Im Himmel gibt es natürlich Musik – vielleicht auch einen himmlischen Chor? Wilhelm hat für euch viel bedeutet – Liebe und Musik waren seine treibende Kraft im Leben.

Er stammte aus einer musikalischen Familie – sein deutscher Vater Georg war Priest, Theologe, Kirchenmusiker, Komponist in Schweden und Deutschland, später Leiter des Instituts für Kirchenmusik in Erlangen – seine Mutter Malin wurde in Schweden geboren und als Mathematikerin ausgebildet.

Wilhelm wurde am 27. Oktober 1925 in Sandviken geboren – und Georg Kempff schrieb stolz in einer Lebenserinnerung an Nathan Söderbloms Tod im Jahr 1931: Der Erzbischof taufte ihn. Mit herzlicher Wärme las er Rydbergs ”Bethlehem-Stern” Professor Walter sang: ”Seht was die Liebe tut” aus der Kantate ”Ich bin ein guter Hirt”, Bachs schönste und von Herzen kommende Arie … ”

Erzbischof Nathan Söderblom stand der Familie Kempff nahe und der Namensvetter und Pate wurde Onkel Wilhelm Kempff, der weltberühmte Pianist.

Das Leben begann also mit Gesang und Segen und endet jetzt in der Beerdigung mit viel Musik – Seht, was die Liebe tut.

Kurz nach der Geburt erhielt Georg Kempff einen Anruf an die Universität Erlangen in Süddeutschland und die Familie zog dorthin. Georg Kempff hatte die Professur für Theologie und Kirchenmusik inne und wurde schließlich Leiter des ”Instituts für Kirchenmusik”. Wilhelm durfte seinen Vater oft in die Orgelgalerie begleiten und im akademischen Chor singen – wo seine Liebe zur Chormusik und insbesondere zu Heinrich Schütz begründet war.

Als 12-Jährige kam Wilhelm nach Stockholm, wo Malin nach der Scheidung[AK1]  mit ihren vier Kindern umzog und Wilhelm seine Schulausbildung abschloss. Er musste sich auch um das Harmonium bei den Schulauftritten kümmern und sang später in Stockholms besten Chören wie z.b. der Kammerchor und auch der Radiochor[AK2] . Hier befreundete er sich mit Eric Ericsson an, Organist, Dirigent und später Professor an die Musikhochschule Stockholm, der das sogenannte ”schwedische Chorwunder” hervorgebracht hat.

Und dort hat Wilhelm seinen Anteil – obwohl er in seinem Berufsleben eine Ausbildung zum Bauingenieur in Baufragen absolvierte und sein ganzes Leben im Stadtplanungsbüro als Inspektor für Neubauten arbeitete, z.b. Stockholmer Messe in Älvsjö. In seiner Freizeit kreierte er seine eigenen Chorwunder.

Unmittelbar nach dem Krieg trat Wilhelm der deutschen Gemeinschaft bei. Bereits 1946 gründete er während seines Studiums den Gesangskreis ”Jugendgildechor”, in dem singende Jugendliche die Gelegenheit hatten, ihre oft schrecklichen Erlebnisse im völlig zerstörten Deutschland für einen Moment zu vergessen. Wilhelm war ein Mensch, den es geschafft hat, mit allen zu sprechen, er hatte einen ”Surround-Look” und konnte gleichzeitig verschiedenen Personen im Raum zuhören. Es war also sehr einfach mit ihm in Kontakt aufzunehmen, und jeder lernte in der Musik, im Chor und in der Mischung ein wenig ”Heimatgefühl” in der deutschen Gemeinde kennen. In seinen letzten Jahren war es bei ihm genauso – er war immer aufmerksam, präsent, zuhörend, interessiert, neugierig, mit Aufgeschlossenheit und offenen Augen. Er mochte den Kontakt zu Menschen im wirklichen Leben, auch während der Zeit in Pflegeheimen. Und er schrieb immer einige Informationen und Details auf das Papier… Mit der Musik im Zentrum war er immer konzentriert.

Vielleicht eine kleine Geschichte, die Joakim erzählte: Während seines ganzen Lebens liebte Wilhelm die Natur und segelte seit seiner Jugend auf dem Archipel, wo er sich wie viele andere inspirieren ließ. Er erbte ein Gefühl der Freiheit auf dem See für seine Kinder und Enkelkinder, er fuhr und lief im Winter lang schlittshuh. Als Rentner fuhr er einen schönen Wintertag allein im Lang-schlittshuh auf dem Eis in Norrviken, vielleicht 14 Kilometer. Aber nach einer Weile wurde es stockdunkel und Wilhelm fiel zufällig auf das Eis. Langfristig keine Menschen, er konnte sich nicht bewegen, wie würde er damit umgehen? Nach einer Weile kam jemand zur Rettung und alarmierte den Rettungsdienst. Wilhelm wurde mit dem Krankenwagen direkt in der Notaufnahme ins Danderyd Hospital gebracht. Der Artzt hat in untersucht, er hatte sich den Oberschenkel gebrochen. Der Arzt sprach ernst, sagte, er habe wirklich Glück gehabt, erklärte die Operation und den gesamten Eingriff im Krankenhaus und sagte schließlich zu Wilhelm: Vielleicht haben Sie auch eine Frage an mich? Nun, Wilhelm antwortete: Singst du im Chor?

Wilhelm hatte Glück mit seiner Familie: Er lernte die ebenfalls in Deutschland geborene Erika kennen und es wurde in den 2000er Jahren eine lange Liebesgeschichte mit Goldene Hochzeit auf Nämdö. Sie war das Rückgrat von Wilhelms Leben, guter Geist, mit einem großen Herzen, mit dem Wissen, die Kurven auszugleichen. Die Familie lebte den größten Teil ihres Lebens in Bromma, und so wuchsen die Kinder dort auf: Mattias, 1957 geboren, Sassa, 1959 geboren, Joakim, 1962 geboren und Angela, die 1963 das Licht der Welt erblickte. Wilhelm war immer besorgt um die Familie, die Familie, er betonte, dass die Kinder eine gute Ausbildung erhalten. Und enge Freunde, Chormitglieder, sie waren alle wie Verwandte von Wilhelm – es gab einen großen Kreis und man kann wirklich sagen, dass die Musik Kontext, ein Netzwerk, eine Melodie und einen Kontrapunkt geschaffen hat, eine Harmonie, die zusammengebracht werden muss.

Deshalb gibt es so viel Musik und Menschen, die zuhören und singen, weil wir wissen, dass es eine Melodie für alle Nuancen des Lebens gibt. (Joseph von Eichendorff: Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort – und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort)

Wilhelm wurde Brückenbauer: Mit seiner schwedischen und deutschen Erziehung, seinen Fähigkeiten und Qualitäten konnte er verschiedene Traditionen und Kulturen vereinen: Er war Kantor und Leiter des deutschen Kirchenchors von 1946 bis 1991, es sind 45 Jahre mit unterschiedlichen Generationen von Pastoren, Organisten, gewählten Vertretern. Er begann unter Pastor Schiebe mit dem Jugendgildechor, das schließlich zum Gemeindechor wurde. Sie gingen zu anderen Orten, Kathedralen, Kirchen, Nachbarstädten, wo es junge Leute und Schulkinder sowie Erwachsene und Senioren gab. Er nahm Kontakt zu anderen Kirchen hier in Stockholm auf und war zusammen mit Hans-Jürgen Masuhr, der so viel Wissen hatte, Herausgeber von ”Musik in der Stockholmer Kirche”, die nach 15 Jahren eine Auflage von 15.000 Exemplaren hatte. Er füllte die Kirche wiederholt mit Musik, im Gleichschritt mit der Verkündigung der Bibel und dem Kirchenjahr. Ja, Musik predigt mit allen Sinnen, Gefühle und Verstehen. Er spielte auch Orgel, er war in verschiedenen Gemeinden bekannt.

Als Gemeinde können wir uns nur ganz herzlich für Wilhelms Engagement und Geschenk bedanken. Und es war berührend zu sehen, wie Wilhelm an Ursulas 80. Geburtstag Teile seines alten Chores im Pfarrhaus dirigierte. Ich denke, jeder wurde ergriffen und gerührt.

Er war ein starker Mann, auch körperlich, mit vielen Stärken und Talenten. Jetzt, nach 95 Jahren, ist es Zeit, sich auszuruhen. Er wird mit seiner 2008 verstorbenen Frau Erika wiedervereinigt. In Gottes Händen und seiner Liebe lebt er weiter: Gott ist Liebe, und wer verliebt bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. (1, Johannes 4:16)

Amen